Sinterklaas intocht

Sinterklaas en Zwarte Pieten naar Volendam.

Zondag 18 november verwachten wij Sinterklaas met zijn gevolg weer in Volendam. Rond 17.30 uur zal de stoomboot vanuit het verre Spanje weer aanmeren in de haven. Wij hopen natuurlijk dat het weer goed zal zijn en dat velen op de Dijk en tijdens de optocht door het dorp, Sinterklaas en zijn pieten zullen verwelkomen. Voordat de grote verlichte en prachtig versierde boot de haven gaat binnen varen, wordt er vanaf de Noorderhavendijk een groot vuurwerk afgestoken. Dit vuurwerk wordt beschikbaar gesteld door Ondernemend Volendam. Ook de collecte was wederom weer een geweldig succes. Er is maar liefst € 15933,90 door de ruim 130 collectanten opgehaald. Onze enorme dank hiervoor! Van de opbrengst zullen wij diverse activiteiten organiseren zoals; de intocht, financiële ondersteuning aan organisaties, de kindermiddag in Pius X op zondag 2 december voor de kleintjes van o t/m 4 jaar.

Voorprogramma

1. Vanaf ongeveer kwart voor vijf vindt er aan de Haven een programma plaats, gepresenteerd door Jenny en Monique Smit. Het publiek en vooral de kinderen worden hierbij nauw betrokken. Ook kunt u genieten en meezingen met de mooie Sinterklaasliedjes die worden gedraaid. Speciaal voor dit programma zullen rondom de Haven vele geluidsboxen worden geplaatst. Tevens proberen Jenny en Monique in contact te komen met Sinterklaas op de Sinterklaasboot.

2. Na het aanmeren bij de afslag rond half 6, worden Sinterklaas en zijn trouwe pieten verwelkomd door onze Burgemeester, mevrouw Lieke Sievers. Hierna zal Sinterklaas lopend vanaf de Haven via de Brugstraat naar de Sint Jozefstraat gaan, omringd door zijn pieten. Vervolgens stapt hij op zijn trouwe paard Americo en zal hij dan zijn tocht door het dorp vervolgen.

Route door het dorp

Via de Sint Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, gaat de optocht via de Sint Vincentiusweg naar het Sint Nicolaashof. Vervolgens de Zusterschoolstraat, linksaf de Sint Gerardusstraat richting de Roerstraat, Kielstraat, Julianaweg. Via de Burg. van Baarstraat gevolgd door het Boelenspark richting Saturnusstraat. Na cafetaria Arnold linksaf de Plutostraat in en via de Schoolstraat, Julianaweg richting de Eikenlaan naar het stadion van FC Volendam.

Medewerking van bewoners en bezoekers langs de route en rondom de haven

Dit jaar is er wederom veel werk verricht om de intocht tot een succes te maken. Ook u kunt echter een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle intocht door de onderstaande regels in acht te nemen: in verband met de veiligheidsmaatregelen mag er zich absoluut geen publiek onderaan de Haven en de afslag bevinden. Ook binnen de dranghekken mag geen publiek komen. Evenals vorig jaar zullen stewards en comitéleden hiervoor zorg dragen.

Parkeren rondom de route en LET OP! "WEGSLEEPREGELING STRATEN"

Vanwege de toenemende drukte en verscherpte veiligheidsmaatregelen is het in de volgende straten verboden te parkeren. Vanaf 14.30 tot 19.00 uur gelden in de volgende straten een parkeerverbod.

  • De gehele Sint Jozefstraat t/m hoek C.J. Conijnstraat. Parkeren na de bocht is geen probleem in de parkeervakken.
  • De C.J. Conijnstraat beide zijden bij de huisnummers 26 t/m 42 en 19 t/m 23 ( hele stuk Sint Jozefschool ).
  • In de C.J. Conijnstraat geldt een parkeerverbod langs de even zijde vanaf huisnummer 2 t/m 24 (hoek Schippersgracht).
  • Sint Vincentiusweg.
  • Sint Gerardusstraat aan de kant van de huizen.

Parkeervakken geen probleem. Gedurende de intocht aan de Haven zal vanaf 16.00 uur het Zuideinde bij de Pieterman en de afrit naar de Kathammerstraat door gemeente en politie worden afgezet. Ter hoogte van café de Boer aan de Haven zal een wegversperring worden geplaatst. Dit om te voorkomen, dat er tussen 16.00 en 18.30 uur verkeer over de dijk kan rijden. Toegangswegen (stegen) naar de haven vanaf de Brugstraat tot Restaurant de Groene worden door bevoegde verkeersregelaars vrijgehouden. Het plaatsen van fietsen is hier dan ook niet toegestaan! Wij vertrouwen op uw begrip voor deze verkeersmaatregelen. De kosten voor wegslepen zijn enorm duur en voor eigen rekening.

De organisatie/gemeente verzoekt u dan ook vriendelijk om gebruik te maken van de parkeerterreinen : Parallelweg, Marinapark en de overdekte garages bij het Havenhof en Boegstraat. Het Comité en natuurlijk ook alle bezoekers van de intocht zullen u er dankbaar voor zijn.

De ruim 70 zwarte pieten doen hun uiterste best tijdens de intocht om iedereen van snoepgoed te voorzien. Sinterklaas heeft ook dit jaar weer een grote container met pepernoten en snoepgoed voor Volendam achter de hand gehouden.

Wij wensen iedereen een mooie intocht toe. Laten wij er met zijn allen een prachtig feest voor onze kinderen van maken.

Het Sint Nicolaascomité Volendam.

De Grote Sinterklaasshow film online downloaden!

De Sinterklaasshow in sporthal Opperdam van 25 november 2018 is na 2 of 3 dagen te downloaden, klik hieronder.

Download Sinterklaasshow film

Heb jij al een Pietenpas?

De Grote Sinterklaasloterij 2018 is begonnen! Met deze Pietenpas op zak kun je extra prijzen winnen!

Vraag een Pietenpas aan